GDPR

 

Lenis Lek & Hobby Ab´s Integretetsplicy och information om användning av cookies.

1.       Inledning

Denna integretetspolicy beskriver hur Lenis Lek & Hobby AB behandlar de personuppgifter som ni lämnar till oss.
Detta avser dig som är kund hos oss, besöker vår hemsida och våra sociala medier samt är prenumerant av vårt nyhetsbrev.

Din integritet är viktig för oss, det är därför vi är angelägna om att de personuppgifter som insamlas om dig lagras och behandlas på ett korrekt och tryggt sätt. Detta helt enligt GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i alla EU länder fr om 25 maj 2018 .

2.       Hur vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig som kund. Tex mailadress, köphistorik, IP-adress etc.

Vi hanterar alltid dina personuppgifter i enighet med gällande dataskyddslagsstiftning

 

Om du lämnar information om en annan person, tex. Din make/maka, förutsätter vi att du fått tillstånd av personen i fråga.

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

-          Underlätta dialog, informera om nya erbjudanden, informera om leveranser etc.

-          Analysera användarstatistik från vår hemsida

-          Erbjuda våra kunder en användarvänlig webbplats och plattform för sociala medier.

-          Avhjälpa fel och brister, feedback, reklamationer och övriga frågor.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge du väljer att vara kund hos oss och/eller har ett användarkonto på vår hemsida.
Därefter tas den bort.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Så länge inget annat blir överenskommet så kommer vi inte att lämna vidare dina personuppgifter. Detta kan ske vid tex. MHI-medlemskap etc, men detta sker då i samråd med dig som kund.
Ett annat undantag är när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

3.       Sociala nätverk

Lenis Lek & Hobby AB´s webbplats bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Facebook. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies. Vi har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbsajt(er) för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

4.       Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning är det din rättighet att kunna göra ett registerutdrag, ändringar och att radera dina personuppgifter.
Du har även möjlighet att begära att vår behandling begränsas, komma med invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter samt inlämna klagomål till tillsynsmyndighet.
Vi har rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter - som till exempel från bokförings- och skattelagstiftning, reklamationsrätt (två år) bank- och penningtvättslagstiftning och från konsumenträttslagstiftning. Nekandet kan även komma av att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 


5. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Lenis Lek & Hobby AB som anges som ansvarig för den tjänst du använder eller webbplatsen du besöker. Om du har frågor rörande hur Lenis Lek & Hobby AB behandlar dina personuppgifter så vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.


E-post: lenislek.hobby@gmail.com